Yeni ProgramlarımızYeni Konferanslarımız

Başarı Hikayelerimiz

Başarı Hikayelerimiz

Bugüne kadar farklı sektörlerde yer alan firmalar için gerçekleştirdiğimiz uygulamalarımız ile ilgili başarı hikayelerimizden bazıları aşağıda yer almaktadır.

Müşterilerimizin gizli bilgilerine duyduğumuz saygı nedeniyle, uygulama içerikleri özet olarak, ana hatları ile belirtilmiştir.

Stratejiden Performansa© Programı kapsamında kurumsal analiz yapılmıştır. Stratejik yol haritası şekillendirilmiştir. Stratejinin tabana indirgenmesi adına strateji çalıştayları gerçekleştirilmiştir. Stratejinin uygulamadaki etkililiğini arttırmak için proje grupları oluşturulmuştur.

Gerçekleştirdiğimiz uygulamalar 35 ülke arasından “en iyi uygulama” seçilmiştir. PERYÖN tarafından “Fark Yaratanlar” kategorisinde ödüllendirilmiştir.

Firma Yapısı             : 35 ülkede faaliyet gösteren global firmanın Türkiye operasyonu

Uygulamalar            : Kurumsal analiz, strateji çalıştayları, proje mentorluğu

Sektör                       : Finans

Süre                           : 1 yıl

İş performansı yönetiminde etkililiği arttırmak adına firma öncelikleri doğrultusunda program tasarımı yapılmıştır. Analitik düşünme, öncelik yönetimi, planlama, proje yönetimi konularını kapsayan gelişim programları gerçekleştirilmiştir.

İş süreçleri ile entegre, katma değer sağlayan projeler hazırlanmıştır. Projelerin hazırlanması, uygulanması ve sürekliliği için proje mentorluğu yapılmıştır.

Firma Yapısı : Bankacılık alanında lider firma

Uygulamalar : Ön hazırlık, uygulamalı gelişim programları, proje mentorluğu

Sektör : Finans

Süre : 6 ay

Bölgelerdeki satış ekiplerinin katılımıyla “yaratıcı problem çözme, öngörü ve iletişim” konularında gelişim programları gerçekleştirilmiştir.
Konuların doğru analiz edilerek yaratıcı problem çözme yöntemlerinin geliştirilmesi, doğru öngörülerle hareket edilerek problemlerin oluşmasının önlenmesi, etkili iletişimin gücü ile birlikte çalışma kültürünün güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması adına katkılar sağlanmıştır.
Özellikle, firma özelinde geliştirilen sistematikler ve metodoloji ile farklı bölgelerde görev yapan satış ekipleri arasında paylaşılan bir kültürün oluşturulması hedeflenmiştir.

Firma Yapısı: 1090 kişilik uzman kadrosu ile ülkemizde faaliyet gösteren köklü ve lider firma

Uygulamalar: Ön hazırlık, sistematik geliştirme, uygulamalı programlar

Sektör: İlaç

Süre: 3 ay

“Yaratıcı problem çözme ve öngörü” konularında bölge satış ekiplerine yönelik gelişim programları gerçekleştirilmiştir.

Proaktif yaklaşımlar ve doğru öngörüler ile problem çözme sürecinde yaratıcılığın ve etkililiğin arttırılması yanı sıra kültür haline dönüştürülmesi hedeflenmiştir. Firma özelinde geliştirilen özgün metodoloji çerçevesinde yapılan somut uygulamalar ile sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkı sağlanmıştır.

Firma Yapısı: 100’den fazla ülkede 20.000’den fazla çalışanıyla faaliyet gösteren firmanın Türkiye operasyonu

Uygulamalar: Ön hazırlık, sistematik geliştirme, uygulamalı programlar

Sektör: İlaç

Süre: 1 ay

Stratejik öngörü konusunda bakış açılarını zenginleştiren farklı yöntemlerin paylaşılması ve doğru öngörülerle etkili ve çevik kararların alınabilmesi adına programlar gerçekleştirilmiştir.

Bütünsel yaklaşımlar, çok yönlü ve özgün metodolojiler ile paylaşılan konuların doğrudan iş sonuçlarına yansıması ve sürekliliğin sağlanması amaçlanmıştır.

Değişim süreçlerini etkili yöneterek proaktif yaklaşımlarla ve etkili öngörülerle doğru kararların çeviklikle, zamanında alınabilmesi yanı sıra stratejik aksiyonların geliştirilmesi konularında katkıda bulunulmuştur.

Firma Yapısı: Dünya genelinde 70’den fazla ülke ve bölgede, 30.000 çalışanı ile faaliyet gösteren, ürünleri 100’ün üzerinde ülkede pazara sunulan firmanın Türkiye operasyonu

Uygulamalar: Ön hazırlık, sistematik geliştirme, uygulamalı programlar

Sektör: İlaç

Süre: 1 ay

Ortak kurumsal dili oluşturmak, paylaşılan kültürü güçlendirmek adına çalıştay gerçekleştirilmiştir. Öncelikli odaklanılacak konular belirlenmiştir. Firma önceliklerine göre uygulamalı program tasarımları yapılmıştır.

İletişim, müzakere yönetimi, performans ve geribildirim konularında uygulamalı gelişim programları gerçekleştirilmiştir. Her program öncesinde ve sonrasında etkililik ölçümlenmiştir.

Yapılan uygulamaların kurum kültürü haline dönüşmesini hızlandıracak aksiyonlar ve gelişim adımları belirlenmiştir.

Firma Yapısı : Yurtiçi ve yurtdışında 36 şirketi ile faaliyet gösteren Holding grubunun sektöre yön veren şirketi

Uygulamalar : Ön hazırlık uygulamaları, çalıştay, uygulamalı gelişim programları, ölçümleme

Sektör : Enerji

Süre : 8 ay

Satış noktalarında görev yapan çalışanlar için değerlendirme merkezi sistematikleri kurgulanmıştır. Farklı pozisyonların performanslarının değerlendirilmesi için yapı oluşturulmuştur.

Kapsamlı bir analiz ile firma dinamikleri ile örtüşen sistematikler hazırlanmıştır. Yetkinlikler belirlenerek, ölçümleme araçları geliştirilmiştir. Farklı pozisyonlar için yetkinlik analizleri yapılmıştır. İç değerlendiriciler yetiştirilmiştir. Gözlem ve takip çalışmaları ile süreklilik sağlanmıştır.

Firma Yapısı : 90 satış noktası ile sektörde öncü gıda zinciri firması

Uygulamalar : Ön hazırlık ve analiz, yetkinlik analizleri, sistematik geliştirme, ölçümleme, gözlem ve takip

Sektör : Hızlı Tüketim

Süre : 6 ay

Stratejiden Performansa© kapsamında kurumsal analiz uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Stratejik yol haritası belirlenmiştir, aksiyon adımları şekillendirilmiştir.

Kurumsal verimliliği arttırmak adına yeniden yapılanma çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Organizasyon yapısı yeniden şekillendirilerek; iş süreçleri ve görev tanımları hazırlanmıştır.

Yetkinlik analizleri yapılmıştır. Üretim ve ofis çalışanları için performans yönetimi sistematikleri kurgulanmıştır. Satış ekipleri performansının bölgeler bazında ölçümlenebilmesi için satış performans sistematikleri geliştirilmiştir.

Yönetici ve çalışanların katıldığı proje grupları oluşturulmuştur. Kurumsal öncelikler doğrultusunda katma değerli projeler ortaya çıkarılmıştır.

Bölge bazlı çalıştaylar yapılarak satış ve pazarlama stratejileri geliştirilmiştir. Bayilerin satış ekipleri için iletişim, satış, satınalma konularını kapsayan programlar düzenlenmiştir.

Kurumsal risk yönetimi uygulamaları ile alınması önemli aksiyon adımları belirlenmiştir.

Yönetim, liderlik, satış, öncelik yönetimi, iletişim, takım çalışması konularında uygulamalı gelişim programları yapılmıştır. İzleme ve gelişim çalışmaları ile tüm uygulamaların kültür haline dönüşmesi ve sürekliliği hedeflenmiştir.

Firma Yapısı : Sektörde öncü, ilkleri ile sektöre yön veren, 80 ülkeye ihracat yapan gıda firması

Uygulamalar : Kurumsal analiz, iş analizi, yeniden yapılanma, sistematik geliştirme, yetkinlik analizleri, performans yönetimi, proje mentorluğu, satış ve pazarlama çalıştayları, uygulamalı gelişim programları, ölçümleme

Sektör : Hızlı Tüketim

Süre : 2 yıl

Saha performansının bütünsel olarak ölçümlenmesi adına satış performans sistematikleri kurgulanmıştır. Performansın sürekliliğini sağlamak için saha koçluk sistematikleri geliştirilmiştir. Gelişim süreci bölgesel saha koçlukları ile izlenmiştir.

Globalde gerçekleşen uygulamalar, Türkiye lokasyonu özelinde, kültür ile uyumlu şekilde kitap haline getirilmiştir. Liderlik, koçluk, öncelik yönetimi, satış, iletişim konularında uygulamalı gelişim programları gerçekleştirilmiştir.

Bütünsel ve yöndeş mesajlar, izleme ve geliştirme çalışmaları ile tüm uygulamaların kültür haline dönüştürülmesi hedeflenmiştir.

Firma Yapısı : 30 ülkede faaliyet gösteren global firmanın Türkiye operasyonu

Uygulamalar : Sistematik geliştirme, saha koçlukları, uygulamalı eğitim programları, izleme ve geliştirme, ölçümleme

Sektör : İlaç

Süre : 4 yıl

Stratejiden Performansa© programı kapsamında, analiz çalışmaları ve strateji çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Stratejik yol haritası şekillendirilmiştir ve aksiyon planları hazırlanmıştır. Stratejinin performansa dönüşmesini hızlandıracak yapı taşları tamamlanmıştır.

Üst yönetim için koçluk ve mentorluk uygulamaları gerçekleştirilmiştir.

Firma Yapısı : 75 ülkede faaliyet gösteren global firmanın Türkiye operasyonu

Uygulamalar : Analiz, strateji çalıştayı, koçluk ve mentorluk uygulamaları

Sektör : İlaç

Süre : 1 yıl

Firma dinamikleri ve öncelikleri ile uyumlu program tasarımlarıyla bölge satış yöneticileri için Bölge Yönetiminde Etkililik Programları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, iletişim, liderlik, koçluk, öncelik yönetimi konuları ele alınmıştır.

Bölge dinamikleri dikkate alınarak proje grupları oluşturulmuştur. Proje mentorluğu yapılarak programların sahaya yansıması hedeflenmiştir. Ortaya çıkarılan projelerin sağladığı katma değerler ölçümlenmiştir.

Merkez satış ve pazarlama yöneticileri için; stratejik düşünme, durumsal liderlik, güçlü anlatım konularında stratejinin performansa dönüşümünü hızlandıracak gelişim çalışmaları yapılmıştır.

Firma Yapısı : Ürünleri 135 ülkede yer alan global firmanın Türkiye operasyonu

Uygulamalar : Ön hazırlık, uygulamalı gelişim programları, proje mentorluğu

Sektör : İlaç

Süre : 1 yıl

İş analizi yapılarak mevcut süreçler değerlendirilmiştir. Kurumsal strateji kapsamında tüm şirket genelinde iş süreçleri hazırlanmıştır. Hedeflerle Yönetim çalışmaları kapsamında hedef kartları oluşturulmuştur. Hedeflerin tabana indirgenmesi sağlanarak izleme sistematikleri kurgulanmıştır. Performans yönetim yapısı ile entegre edilmiştir.

Yetki kontrol sistematikleri oluşturularak maddi / maddi olmayan yetki, karar ve kontrol mekanizmaları tanımlanmıştır.

Firmanın büyüyen organizasyon yapısıyla birlikte, 2 yıl sonra tüm yapı bütünsel bakış açısıyla değerlendirilmiştir. İş süreçleri ve yetki kontrol sistematikleri yeniden şekillendirilmiştir. Yalın, sade, şeffaf bir yapılanma oluşturulmuştur.

Firma Yapısı : 3 önemli markasıyla sektöre yön veren, öncü firma

Uygulamalar : İş analizi, süreç ve hedeflerle yönetim çalıştayları, sistematik geliştirme

Sektör : Otomotiv

Süre : 2 yıl

Bayi satış ağı yönetiminde etkinliği arttırmak adına bayi ağı çalışanları için Etkili Satış ve Müşteri İlişkileri Yönetimi Programları yanı sıra Öncelik Yönetimi Programları gerçekleştirilmiştir.

Program içerikleri, firma kültürü ve saha dinamiklerine göre tasarlanmıştır. Tüm bayiler arasında bütünselliğin oluşmasına ve ortak dilin geliştirilmesine katkı sağlanmıştır.

Firmanın akademisinin program içerikleri ve yapısı oluşturulup, sistematikleri şekillendirilmiştir. Firma bünyesine katılacak her yeni çalışan ve mevcut çalışanlar için yetkinlik geliştirici uygulamalarımız devam etmektedir.

Firma Yapısı : Ülkemizde üretim tesisi bulunan sektörde öncü global firma

Uygulamalar : Uygulamalı gelişim programları, sistematik geliştirme, akademi kurgusu

Sektör : Otomotiv

Süre : 3 yıl

Ölçümleme ve verimlilik konularının kültür haline dönüşmesi için uygulamalı gelişim programları gerçekleştirilmiştir.

Programlara farklı departmanlardan, farklı kademedeki yönetici ve çalışanlar katılmıştır. Toplamda 300 kişinin katılımı ile gerçekleşen programlar yüksek derecede memnuniyet ile tamamlanmıştır.

Takip programları ve ölçümleme çalışmaları ile sürekliliğin sağlanması hedeflenmiştir.

Firma Yapısı : Satış ve servis ağı ile birlikte toplam 500 yetkili noktası ile sektör lideri firma

Uygulamalar : Uygulamalı gelişim programları, ölçümleme, izleme ve geliştirme

Sektör : Otomotiv

Süre : 2 yıl

Satış ve pazarlama ekiplerinin entegrasyonu için müşteri ilişkileri yönetimi, pazarlama yönetimi, bütünleşik pazarlama iletişimi programları gerçekleştirilmiştir. Programlar firmaya özel tasarlanan içerik altyapısıyla düzenlenmiştir.

Uygulamaların kültür haline dönüşmesi ve iş süreçlerine yansıması adına proje yönetimi mentorluğu yapılmıştır. Satış, satış destek ve pazarlama ekiplerinden oluşan karma gruplar ile etkili projeler üretilmiştir.

Yönetim ekibinin katılımıyla strateji çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Firmanın öncelikli odaklanılacak alanları belirlenerek stratejik yol haritası oluşturulmuştur.

Tüm yapı analiz edilerek iş süreçleri yeniden tasarlanmıştır. Yetki kontrol sistematikleri tanımlanarak maddi/maddi olmayan yetkiler, karar ve onay mekanizmaları kurgulanmıştır. Bütünsel, yalın ve şeffaf bir yapılanma oluşturulmuştur.

Firma Yapısı : Hafif ticari araçlar sektörüne yön veren, global ortaklı öncü firma

Uygulamalar : Ön hazırlık, kurumsal analiz, uygulamalı gelişim programları, proje mentorluğu, strateji çalıştayı, süreç çalıştayları, ölçümleme, sistematik geliştirme

Sektör : Otomotiv

Süre : 1 yıl

Paylaşılan bir liderlik kültürü oluşturulması, liderliğin tabana yaygınlaştırılması için Liderlik Gelişim Programları gerçekleştirilmiştir. Global Liderlik Modelinin lokal dinamiklere göre uygulanmasına katkı sağlanmıştır.

Proje grupları oluşturulmuştur. Proje mentorluğu ile etkili projelerin üretilmesi, stratejinin performansa dönüşmesi, sonuçların ölçümlenerek sürekliliğin sağlanması hedeflenmiştir.

Gerçekleştirilen 3 proje globalde “en iyi uygulama” seçilmiştir.

Firma Yapısı : 150 ülkede faaliyet gösteren endüstri lideri firmanın otomotiv alanındaki Türkiye operasyonu

Uygulamalar : Uygulamalı gelişim programları, proje mentorluğu, ölçümleme, takip

Sektör : Otomotiv yan sanayi

Süre : 2 yıl

Kurumsal yapı analiz edilerek, tüm şirket genelinde iş süreçleri oluşturulmuştur. Süreçlerle bağlantılı yetki kontrol sistematikleri kurgulanmıştır.

Yönetim ekibi ile Stratejiden Performansa© Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Stratejik yol haritası hazırlanarak aksiyon adımları şekillendirilmiştir.

Proje yönetimi, iletişim, öncelik yönetimi, hedeflerle yönetim konularında uygulamalı programlar gerçekleştirilmiştir. Program içerikleri süreçlerdeki güçlü ve gelişim alanları dikkate alınarak tasarlanmıştır.

“Ölçümlenebilir Yönetim Yapısı” ilkeleri doğrultusunda, hedeflerle yönetim sistematikleri kurgulanmıştır. Hedeflerin izlenmesini kolaylaştıracak kurgu geliştirilmiştir. Yönetim ekibi ile belirli periyotlarda bir araya gelinerek hedeflerin etkililiği değerlendirilmiştir.

Gelişimin sürekliliği noktasında mentorluk çalışmaları ile destek sağlanmıştır.

Firma Yapısı : Yazım, çizim, boyama ürünlerinde sektör lideri

Uygulamalar : Kurumsal analiz, sistematik geliştirme, strateji çalıştayı, uygulamalı gelişim programları, hedeflerle yönetim çalıştayı

Sektör : Perakende

Süre : 2 yıl

Firmanın bünyesinde yer alan, farklı bölgelerdeki 4 oteli için “People Philosophy” uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Misafir İlişkileri Yönetiminde Etkililik programları ve konferansları gerçekleştirilmiştir. Paylaşılan kültürün oluşturulması ve yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.

Kurumsal değerlerin tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini ve bütün yapıya yansımasını sağlayacak çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Programlara toplamda 602 yönetici ve çalışan katılmıştır. Her bir çalışanın “Kültür Elçisi” olarak görev almasına, misafir memnuniyetindeki artışa ve sürdürülebilirliğe katkı sağlanmıştır.

Firma Yapısı : Sektörde öncü, uluslararası standartlarda hizmet veren grup şirketi

Uygulamalar : Analiz, çalıştaylar, uygulamalı gelişim programları, konferanslar, izleme ve geliştirme

Sektör : Turizm

Süre : 8 ay

Holding bünyesinde yer alan farklı şirketlerin Satış ve Satınalma bölümlerindeki yönetim ekiplerinin katılımıyla “Stratejik Öngörü ve Planlama Programları” gerçekleştirilmiştir.

Toplamda 21 grup olarak gerçekleştirilen ve 219 kişinin katıldığı programlarda; katılımcıların stratejik öngörü konusundaki bakış açılarını zenginleştirici farklı yöntem ve teknikler uygulamalarla paylaşılmıştır. Doğru öngörülerle etkili planlamaların ortaya çıkarılması adına bütünsel yaklaşımların nasıl uygulanacağına ilişkin ortak bir lisan geliştirmek hedeflenmiştir.

Programlar ile ortak bir sinerji sağlanarak, farklı şirket katılımcıları arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı gerçekleşmiştir.

Firma Yapısı : 19 ülkede, 80 şirketi, 61 üretim tesisi ve 50.000 çalışanıyla faaliyetlerini sürdüren Holding

Uygulamalar : Analiz, uygulamalı gelişim programları

Sektör : Holding / grup şirketi

Süre : 1 yıl

Yönetim ekibinin yöneticilik ve liderlik yetkinliklerinin geliştirilerek paylaşılan liderlik kültürünün oluşturulması ve yansıtılması amacıyla “Yöneticilik ve Liderlik Gelişim Programı” uygulanmıştır.

PAN© Etkili Liderlik Modeli kapsamında, 3 modülde uygulamalı programlar tamamlanmıştır. Etkili uygulamalar ve bireysel çalışmalar ile kazanılan tüm bilgilerin uygulamaya dönüşmesi hızlanmıştır.

Hedeflerin belirlenmesinde ve yönetilmesinde ortak bir dil olması, ana strateji çerçevesinde hedeflerin yukarıdan aşağıya doğru indirgenmesi ve Hedeflerle Yönetim Kültürünün oluşturulması adına Hedeflerle Yönetim Uygulamaları gerçekleştirilmiştir.

Etkili Süreç Yönetimi Programı ile tüm yapı bütünsel bir yaklaşım ile analiz edilerek ana iş süreçleri ve alt iş süreçleri şekillendirilmiştir. Onay, Yetki, Kontrol Sistematikleri ile yönetim ekipleri için maddi / maddi olmayan tüm yetkiler, onay ve kontrol mekanizmaları tanımlanmıştır.

Şirket içerisinde bütünselliğin oluşması ve yapılan çalışmaların içselleştirilerek kullanılması açısından fayda sağlayan uygulamalar ortaya çıkarılmıştır.

Firma Yapısı : Yerli ve yabancı otomotiv sektörüne hizmet veren firma

Uygulamalar : Analiz, uygulamalı gelişim programları, süreç yönetimi, hedeflerle yönetim, yetki kontrol sistematikleri, sistematik geliştirme, çalıştay uygulamaları, izleme ve geliştirme

Sektör : Otomotiv Yan Sanayi

Süre : 1 yıl

Stratejiden Performansa© Programı Analiz Uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamdaki çalışmalar ile firmanın öncelikli konuları belirlenerek stratejik yol haritası oluşturulmuştur ve aksiyon adımları netleştirilmiştir.

Yönetim ekiplerinin katıldığı Yöneticilik ve Liderlik Gelişim Programları ile kişisel liderlik, yönetsel farkındalık, ekip yönetimi, geribildirim ve durumsal liderlik konularında önemli katkılar sağlanmıştır.

Hedeflerle Yönetim Kültürünün temel yapıtaşlarının oluşturulması ve şirket içerisinde ortak bir dil geliştirilmesi adına Hedeflerle Yönetim Uygulamaları gerçekleştirilmiştir.

Geleceğin liderlerini yetiştirmek ve yetkin çalışanları daha da geliştirmek amacıyla Yönetici Geliştirme Programı uygulanmıştır. Program katılımcılarının yetkinlikleri ve gelişim alanları ile örtüşen, uygulamalı ve sonuçları ölçümlenebilen bir çalışma metodolojisi izlenmiştir. Söz konusu program ile kişisel farkındalık oluşturulmasına ve iş yapış biçimlerine yansıtılmasına katkı sağlanmıştır.

Firma Yapısı : 50 yılı aşkın tecrübesi ile hizmet veren köklü firma

Uygulamalar : Kurumsal analiz, strateji çalıştayı, uygulamalı gelişim programları, hedeflerle yönetim, ölçümleme, sistematik kurgulama, yetkinlik geliştirme, izleme ve geliştirme

Sektör : Makine

Süre : 2 yıl

Şirket içerisindeki tüm çalışanların katılımıyla “Etkili İletişim, Takım Çalışması, Satış ve Müşteri İlişkileri Yönetimi, Etkili Yöneticilik ve Liderlik, Yüksek Performans için Geribildirim ve Durumsal Liderlik” konularında eğitim ve gelişim programları ve “Ortak Değerler ve Biz Bilinci Konferansları” gerçekleştirilmiştir.

Yapılan çalışmalar ile şirket içerisinde iletişim ve takım çalışmasının daha da güçlendirilmesi, ortak kurumsal dilin ve birlikte çalışma kültürünün oluşturulması, bütünsel bakışın geliştirilmesi, ortak değerler, paylaşılan kültür, biz bilinci, liderlikte etkililiğin ve yönetsel farkındalığın arttırılması açısından önemli faydalar sağlanmıştır.

Firma Yapısı : 50 yıldır, dünya genelindeki 15 fabrikası ile üretim yapmakta olan global firmanın Türkiye operasyonu

Uygulamalar : Ön hazırlık, uygulamalı gelişim programları, konferanslar

Sektör : Ambalaj

Süre : 1 yıl

“Öncelik Yönetimi ve Etkili Planlama” ile “Karar Verme ve Problem Çözme Teknikleri” programları uygulanmıştır.

Firma özelinde tasarlanan içerikler ve uygulamalı programlar ile etkili planlama, kaynak yönetimi, önceliklerin etkili yönetilmesi, çok yönlü düşünme, farklı problem çözme tekniklerinin kullanılması, proaktif yaklaşımların geliştirilmesi, ortak bir lisan ve bakış açısı oluşturulması noktalarında fayda sağlanmıştır.

Firma Yapısı : 3 üretim merkezi, yurtiçinde 37 bayisi ve yurtdışında 51 bayisiyle yaygın bir dağıtım ağına sahip firma

Uygulamalar : Ön hazırlık, uygulamalı gelişim programları

Sektör : Hızlı Tüketim

Süre : 3 ay

“Liderlik Kültürü Programları” uygulanmıştır. PAN© Etkili Liderlik Modeli kapsamında, 3 modülde uygulamalı programlar tamamlanmıştır. Söz konusu programlar ile fark yaratan liderlik uygulamalarının ortaya çıkarılması, paylaşılan liderlik kültürünün oluşturulması ve ekiplere yansıtılması yanı sıra liderlikte ortak bir dil geliştirilmesi konusunda katkı sağlanmıştır.

İşbirlikçi çalışma kültürünün geliştirilmesi, şirket öncelikleri doğrultusunda değer katan, somut projelerin ortaya çıkarılması ve uygulanması adına Proje Mentorluğu Uygulamaları gerçekleştirilmiştir.

Firma Yapısı : Yenilikçi sistemleri geliştiren ve üreten global firmanın Türkiye operasyonu

Uygulamalar : Ön hazırlık, uygulamalı gelişim programları, proje mentorluğu, izleme ve geliştirme

Sektör : Otomotiv Yan Sanayi

Süre : 1 yıl

Satış yönetiminde ve entegre müşteri yönetiminde etkililiği arttırmak adına programlar gerçekleştirilmiştir.

Farklı bölgelerdeki satış ekiplerinin katılımıyla sektör ve saha dinamikleri çerçevesinde uygulamalı olarak gerçekleştirilen programlarla sahada ortak dil oluşmasına, kültür haline dönüşmesine, ölçümlemeye yanı sıra bütünsel bakış açısının geliştirilmesine ivme kazandırılmıştır.

Firma Yapısı : 60 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren, 4 üretim tesisi olan sektörün öncüsü global firmanın Türkiye lokasyonu

Uygulamalar : Ön hazırlık, uygulamalı gelişim programları

Sektör : İlaç

Süre : 3 ay

Şirkete yeni katılmış olan çalışanların katılımcılığını alarak ortak bir sinerji oluşturulması adına çalıştay ve konferanslar gerçekleştirilmiştir. Birlikte çalışma kültürünün daha da güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Kapsamlı ön hazırlık çalışmaları ile özgün bir içerik ve altyapı tasarlanmıştır.

Kurum kültürü, yapı, liderlik uygulamaları, sürdürülebilir başarı için beklentiler, öncelikli konular ve aksiyonlar çok yönlü değerlendirilmiştir.

Öncelikli aksiyonları içeren yol haritası hazırlanmıştır.

Firma Yapısı: 50’den fazla ülkede 21.000 çalışanı ve 82 fabrikası ile faaliyet gösteren şirketin Türkiye operasyonu

Uygulamalar: Ön hazırlık, çalıştay, konferanslar

Sektör: Enerji ve telekomünikasyon kabloları

Süre: 3 ay

Orta ve üst düzey yöneticilerin katılımıyla yönetim ve liderlik programları gerçekleştirilmiştir.

Yöneticilerin değişime hazırlanmaları, değer katan yönetsel yaklaşımların ortaya çıkarılması ve yönetsel farkındalığın arttırılması yönünde katkılar sağlanmıştır.

Programlarda danışmanlık, çalıştay ve eğitimlerden oluşan hibrid bir metodoloji uygulanmıştır. Sürdürülebilir gelişim noktasında ışık tutacak yol haritaları hazırlanarak katılımcılarla birebir geri bildirim paylaşımları yapılmıştır.

Firma Yapısı: 6 kıtada faaliyet gösteren, 100’den fazla ülkede ürünleri satılan, global başarıları ile ön plana çıkmış Holding

Uygulamalar: Ön hazırlık, çalıştay ve uygulamalı programlar

Sektör: Otomotiv yan sanayi

Süre: 3 ay

Holding bünyesinde yer alan farklı şirketlerin İnsan Kaynakları yöneticilerinin katılımıyla “Hedeflerle Yönetim Programları” gerçekleştirilmiştir.

Balanced Scorecard yaklaşımının temel prensipleri ve uygulamaya nasıl aktarılacağı ile ilgili kilit ipuçları paylaşılmıştır.

BSC yaklaşımı kapsamında ortak bir bakış açısı oluşturulmasına ve lisan geliştirilmesine katkı sağlanmıştır.

Firma Yapısı: 60.000 çalışanı, 80 fabrikası, Türkiye dahil 19 ülkede üretimi ve 100’den fazla ülkeye ihracatı ile faaliyetlerini sürdüren Holding

Uygulamalar: Ön hazırlık, uygulamalı programlar

Sektör: Holding / grup şirketi

Süre: 1 ay

Bilgi Teknolojileri fonksiyonunda görev alan yönetici ve kilit çalışanlarına yönelik “Storytelling in Business Programı” gerçekleştirilmiştir.

“Piano© Storytelling in Business Modeli” kapsamında, farklı teknikler kullanılarak hikaye oluşturma, hikaye anlatımı, iş modelleri ve proje bazlı hikayeleştirme çalışmaları ile iş süreçlerine değer katacak yaklaşımlar ortaya çıkarılmıştır. Etkili uygulamalarla bireysel gelişim süreci ölçümlenmiştir.

Tasarım odaklı düşünce sistematikleri ile işbirlikçi yaklaşımların birleşiminden oluşan hibrid bir metodolojinin izlendiği program sürecinde kültürel dönüşümün sağlanması ve sürdürülebilirlik hedeflenmiştir.

Firma Yapısı: 250.000 çalışanı ile birlikte 215’ten fazla ülkede faaliyet gösteren, 22 markası ile alanında Dünyanın lider şirketinin Türkiye operasyonu

Uygulamalar: Ön hazırlık, Piano© Storytelling in Business Modeli, stratejik hikaye anlatımı, Storytelling in Business teknikleri, uygulamalı programlar, bireysel gelişim karneleri, ölçümleme

Sektör: Hızlı Tüketim

Süre: 9 ay

Üretim ekipleri arasında ortak lisan geliştirmek ve paylaşılan kültürü güçlendirmek adına “iletişim, işbirliği, biz bilinci, kültür ve değerler” konularında konferanslar gerçekleştirilmiştir. Konferanslara 960 kişi katılmıştır.

Verilen mesajların sürekliliğinin sağlanması ve kültür haline dönüştürülmesi noktasında alınacak aksiyonlar değerlendirilmiştir.

Firma Yapısı: Yurtiçi ve yurtdışında 36 şirketi ve 8500 çalışanı ile faaliyet gösteren Holding grubunun sektöre yön veren şirketi

Uygulamalar: Ön hazırlık, Konferanslar

Sektör: Enerji

Süre: 1 ay

Farklı fonksiyonlarda üst düzey yöneticilik görevini üstlenen 3 yönetici için birebir yönetici mentorluğu uygulamaları gerçekleştirilmiştir.

Yetkinlik analizi uygulamaları gerçekleştirilerek her yönetici özelinde bireysel ihtiyaçlar, öncelikler ve odaklanılacak konular dikkate alınarak “kişiye özel içerik tasarımı” yapılmıştır.

Bireysel gelişim süreci yakından izlenerek gelişimin sürekliliğine katkı sağlamak hedeflenmiştir.

Firma Yapısı: 3 üretim merkezi, yurtiçinde 38 bayisi ve 51 ülkeye ihracatı ile faaliyetlerini sürdüren firma

Uygulamalar: Ön hazırlık, yetkinlik analizi, üst düzey yönetici mentorluğu uygulamaları, ölçümleme

Sektör: Hızlı Tüketim

Süre: 4 ay

Kişisel Liderlik, Özsorumluluk ve Proje Yönetimi programları gerçekleştirilmiştir.

Saha dinamikleri dikkate alınarak özgün olarak tasarlanan ve tamamen uygulamalı olarak gerçekleştirilen programlar ile kişisel farkındalığın kurumsal farkındalığa dönüştürülmesi ve iş yapış biçimlerine yansıtılması konularında katkılar sağlanmıştır.

Firma özelinde geliştirilen Proje Yönetimi Sistematikleri saha uygulamalarında etkili olarak kullanılmıştır.

Firma Yapısı : 125 yıllık geçmişi olan, 26.000 çalışanı ile faaliyet gösteren global firmanın Türkiye lokasyonu

Uygulamalar : Ön hazırlık, uygulamalı gelişim programları

Sektör : İlaç

Süre : 6 ay

Stratejiden Performansa© Modeli kapsamında kurumsal analiz uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulu ve üst yönetimden başlayarak tüm çalışanların dahil edildiği süreçte; öncelikli olarak firmanın 2020-2023 dönemi için strateji planları ve öncelikli faaliyet konuları şekillendirilmiştir. Belirlenen ana strateji ve strateji planları çerçevesinde departman öncelikleri ve aksiyon planları netleştirilmiştir.

Stratejinin yaygınlaştırılması, hedeflerle entegrasyonun sağlanarak hedeflerle yönetim kültürünün oluşturulması noktasında Hedeflerle Yönetim Uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Tüm yönetici ve çalışanlar için stratejiyi destekleyen, bütünselliğin ve yöndeşliğin ön plana çıktığı, birlikte çalışma kültürünü güçlendiren hedefler belirlenmiştir.

Performans Yönetim Sistematikleri hedef ve yetkinlik bazlı kurgulanarak, hedeflerle yönetim uygulamaları performans yönetim sistemi ile entegre edilmiştir. Performans yönetiminde etkililiğin arttırılması adına Geri Bildirim Programları uygulanmıştır.

3’er aylık dönemlerde gerçekleştirilen Hedeflerle Yönetim Takım Mentorluğu Uygulamaları ile ulaşılan sonuçlar değerlendirilerek gelişimin sürekliliğini sağlamak adına aksiyonlar belirlenmiştir. Üst yönetimden başlayarak tüm yönetici ve çalışanların ortak hedefler doğrultusunda hizalanmaları, yöndeş ilerlemeleri, işbirlikçi bir kültür oluşturmaları, ortak vizyonu paylaşmaları ve geliştirmeleri hedeflenmiştir.

Program süresince somut ölçüm metrikleri ile gelişim sürecinin her adımı ölçümlenerek rehber niteliği taşıyacak sistematik ve formatlarla destek sağlanmıştır.

Firma Yapısı : 30 yılı aşkın tecrübesiyle, yerli ve yabancı otomotiv sektörüne hizmet veren hem ulusal hem de global alanda faaliyet gösteren firma.

Uygulamalar : Kurumsal analiz, stratejik yol haritası, strateji planları, sistematik geliştirme, hedeflerle yönetim, performans yönetimi, yönetim çalıştayları, mentorluk uygulamaları, ölçümleme, izleme ve geliştirme

Sektör : Otomotiv Yan Sanayi

Süre : 2 yıl

Stratejiden Performansa© Programı kapsamında kurumsal analiz uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Üst yönetimin, yöneticilerin ve kilit çalışanların dahil olduğu süreçte, mevcut yapıya ivme katan konular yanı sıra gelişim alanları netleştirilmiştir.

Gerçekleştirilen Strateji Çalıştayı sonrasında şirketin odaklanması gereken öncelikli konular belirlenerek Stratejik Yol Haritası oluşturulmuştur.Bu kapsamda kısa, orta ve uzun vadeli aksiyon planları hazırlanmıştır.

Firma Yapısı : 60 ülkede 60’tan fazla ofisi ve 16 üretim tesisi, 7400 çalışanı ile 148 yıldır faaliyet gösteren global firmanın Türkiye operasyonu

Uygulamalar : Kurumsal analiz, strateji çalıştayı, stratejik yol haritası

Sektör : Pompa Sistemleri

Süre : 2 ay