Yeni ProgramlarımızYeni Konferanslarımız

 big© Satış Performans Yönetimi Modeli

big© Satış Performans Yönetimi Modeli

  • Satış performansının etkili şekilde yönetilmesini ve sürdürülebilirliği hedefler.
  • Danışmanlık ve gelişim uygulamalarının birleştiği hibrid bir metodoloji izlenir.
  • Karlılık artışına ve müşteriler için yenilikçi değerlerin üretilmesine katkı sağlar.