Yeni ProgramlarımızYeni Konferanslarımız

 Danışmanlık – Pazarlama

Danışmanlık – Pazarlama

 • Müşteri odaklı pazarlama yönetiminde etkinliğin arttırılması
 • Markanın özü ve değerlerinin analiz edilerek konumunun daha da güçlendirilmesi
 • Pazarlamada inovatif yaklaşımların firma stratejileri ile entegrasyonu
 • Fark yaratan pazarlama çözümlerinin ve trendlerinin uygulanması
 • Yenilikçi yaklaşımlar ile kurumsal hedeflere ulaşılmasına katkı sağlanması
 • Kurumsal pazarlama mesajları ile bütünselliğin sağlanması
 • Şirket kazanımına dönüşebilecek fırsatların ortaya çıkarılması
 • Kurumsal ve ticari pazarlama çalışmalarının entegrasyonu
 • Saha dinamikleri ile uyumlu ticari pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi
 • Uygulamada ortaya çıkan etkilerin ölçümlenmesi ve aksiyonların belirlenmesi
 • Pazarlama ve Satış Takımları Arasında Entegrasyonu Nasıl Sağlarız?
 • Müşteri Odaklı Yaklaşımları Güçlendirmek ve Farklılaşmak
 • SOSTAC Planlama Sistemi ile Etkililiği Nasıl Arttırırız?
 • Pazarlama ve Satış Entegrasyonunu Sağlamada Strateji Formülasyonu
 • Pazarlama ve Satış Entegrasyonu ile Bütünsel Bakış Açısını ve Yöndeşliği Nasıl Sağlarız?