Yeni ProgramlarımızYeni Konferanslarımız

 Danışmanlık – Satış

Danışmanlık – Satış

 • Satış koçluğu sistematiklerinin kurgulanması
 • Satış takımlarında enerjinin harekete geçirilmesi
 • Satış koçluğu uygulamalarının performans artışına yansıması
 • Pazar dinamikleri kapsamında satış stratejilerinin geliştirilmesi
 • Satış koçluğu ile satışta verimliliğin arttırılması ve sürekliliğin sağlanması
 • Satış performans sistematiklerinin kurgulanması
 • Satış takımı performansının çok yönlü değerlendirilmesi
 • Her bireyin bütüne kattığı değerin net bir şekilde ölçümlenmesi
 • Satış performansının arttırılmasına ve sürdürülebilirliğe katkı sağlanması
 • Pazar ihtiyaçları ile örtüşen strateji ve aksiyonların geliştirilmesi
 • Satış takımı yetkinlik analizinin gerçekleştirilmesi
 • Yetkinlik bazlı gelişim programları ile bireysel verimliliğin arttırılması
 • Saha mentorluğu yapılarak gelişim sürecinin yerinde değerlendirilmesi
 • Gerçekleştirilen yetkinlik gelişimi uygulamalarının etkinliğinin ölçümlenmesi
 • Gelişimin sürdürülebilirliği noktasında alınması gerekli aksiyonların planlanması