Yeni ProgramlarımızYeni Konferanslarımız

 Danışmanlık – Strateji

Danışmanlık – Strateji

 • Tümdengelim yöntemi ile hedef kartlarının oluşturulması
 • Tüm şirket performansının izlenebilir bir yapıya ulaşması
 • Şirket içerisinde yöndeşlik ve senkronizasyonun sağlanması
 • Hedeflerin tabana indirgenmesi ile kurumsal performans artışı
 • Hedeflerle Yönetim uygulamalarının kültür haline dönüştürülmesi
 • Stratejinin etkililiğinin sağlanması
 • Stratejinin uygulamadaki sonuçlarının ölçümlenmesi
 • Stratejinin tüm iş süreçlerinde performansa yansıması
 • Tüm kaynakların etkili yönetilerek hedeflenen başarıya ulaşılması
 • Bütünsel, çok yönlü stratejik yaklaşımların geliştirilmesi
 • Stratejinin tüm organizasyona yayılması ve etkililiği
 • Stratejinin tüm çalışanlar tarafından benimsenip, içselleştirilmesi
 • Strateji konusundaki “büyük resmin” net olarak ortaya çıkarılması
 • Sektör ve şirket dinamikleri çerçevesinde stratejinin lokalleştirilmesi
 • Tüm organizasyon genelinde stratejinin bütünsel bakış açısıyla uygulanması