Yeni ProgramlarımızYeni Konferanslarımız

 Eğitim – Bireysel Verimlilik

Eğitim – Bireysel Verimlilik

 • 6. Boyut İletişim
 • Yeni Anlayışlarla Seçici Dinlemenin Önemi
 • Geleceğin En Çok Tercih Edilecek Yetkinliği; Duygusal Zekâ
 • İletişimde Kritik Alanlar ve Bu Alanları Yönetmek
 • İletişimde Girişimcilik
 • Özsorumluluk Sole Modeli
 • Özdisiplinli Yaklaşımları Nasıl Geliştiririz?
 • Özsorumluluk için Temel Yaklaşım ve İlkeler Nelerdir?
 • Özsorumluluk Bilincinin İşimize Yansımaları
 • Bireysel Farkındalığı Kurumsal Farkındalığa Dönüştürmek ve Sürdürülebilirlik
 • Gelecek Odaklı Düşünme ve Kritik Düşünme Dengesi
 • Düşünce Biçimimizi Nasıl Değiştiririz?
 • Sıra Dışı Düşünerek Gelecekte Sörf Yapmak
 • Hikaye Anlatımı ile Sıra Dışı Düşünmeye Farklı Bir Yaklaşım
 • Dünden Farklı Düşünmek, Yarının Ötesine Geçmek
 • Aynı Anda Gelişen Durumlarda Öncelikleri Nasıl Belirleriz?
 • Bir Zaman Hikayesi / Sınırlı Zamanda Öncelikleri Nasıl Yönetiriz?
 • Odaklanmanın Gücü ve Sıralı İş Planı
 • Operasyonel Detoks ile Başarıya Nasıl Ulaşırız?
 • Ödüllü Öncelik Yönetimi ve Sürdürülebilir Ajanda Kültürü
 • Etkili Geri Bildirim Metodolojisi
 • Geri Bildirimde Etkililiği ve Kaliteyi Nasıl Arttırırız?
 • Geri Bildirim Veren ve Alan Kişi için Kilit Yaklaşımlar Nelerdir?
 • Geri Bildirim Kültürünü Oluşturmak
 • Doğru Geri Bildirim Yöntemi ile Sürdürülebilir Başarıyı Yakalamak
 • Zorluklardan Nasıl Faydalanırız?
 • Sıra Dışı Problem Çözme Sürecinde 4 Rol
 • Problem Çözme Sürecinde Sıra Dışı Teknikler
 • Tasarım Odaklı Bakış Açısı ile Çok Yönlü Düşünme ve Lime Tree Yöntemi
 • Kendi Sıra Dışı Problem Çözme Tarzımızı Keşfetmek
 • Güçlü Bir Anlatımın Kilit Noktaları Nelerdir?
 • Karşımızdakileri Nasıl Etkiler ve İz Bırakırız?
 • Nasıl Akılda Kalıcı Sunumlar Yaparız?
 • Düşüncelerimizi En Güçlü Şekilde Nasıl İfade Ederiz?
 • Fark Edilmenin ve Fark Yaratmanın İpuçları Nelerdir?
 • Bizi “Biz” Yapan Değerlerimiz
 • Ortak Bakış Açısı ile Bütünsel Yaklaşımları Nasıl Geliştiririz?
 • Medici Etkisi ile “Ben” Merkezli Yaklaşımlardan Uzaklaşmak
 • Ortak Değerler ile Yöndeş İlerlemek ve Sinerji Oluşturmak
 • İşbirlikçi Çalışma Kültürünü Nasıl Güçlendiririz ve Sürekliliği Nasıl Sağlarız?
 • Proje Yaşam Döngüsü Dinamikleri
 • Proje Yönetiminde Etkililiği Nasıl Arttırırız? (Kilit teknikler, uygulamalar)
 • Fayda Yönetimi Planı ile Etkililik
 • Proje Yönetiminde Çevik Yaklaşımlar
 • Proje Yönetiminde Gelecek Trendleri