Yeni ProgramlarımızYeni Konferanslarımız

 Eğitim – Pazarlama

Eğitim – Pazarlama

 • Pazarlama ve Satış Takımları Arasında Entegrasyonu Nasıl Sağlarız?
 • Müşteri Odaklı Yaklaşımları Güçlendirmek ve Farklılaşmak
 • SOSTAC Planlama Sistemi ile Etkililiği Nasıl Arttırırız?
 • Pazarlama ve Satış Entegrasyonunu Sağlamada Strateji Formülasyonu
 • Pazarlama ve Satış Entegrasyonu ile Bütünsel Bakış Açısını ve Yöndeşliği Nasıl Sağlarız?
 • Tasarım Odaklı Düşünme Nedir?
 • Tasarım Odaklı Düşünme ile Sıradışı Sonuçlara Nasıl Ulaşırız?
 • Tasarım Odaklı Düşünerek Karmaşık Sorunları Nasıl Hızlı Çözebiliriz?
 • Tasarım Odaklı Düşünme Tekniklerini Projelerimizde Nasıl Kullanırız?
 • Tasarım Odaklı Düşünme Basamakları ile Harekete Geçme Sürecimizi Nasıl Yönetiriz?
 • İş Dünyasında Hikayeleştirme ve Dünyadan Örnekler
 • İknanın Kilit Taşı Hikaye Anlatımı
 • Mükemmel Hikayenin 7 Aşaması
 • Hikaye Kavrama Modeli ile Etkililik
 • Stratejik Hikaye Döngüsü ile Sürekliliği Nasıl Sağlarız?