Yeni ProgramlarımızYeni Konferanslarımız

 Eğitim – Satış

Eğitim – Satış

 • Müzakerede Oyunlaştırma
 • Müzakere Sürecinde Duygusal Zeka
 • Müzakere Stratejilerinde Yeni Teknikler ve Uygulamalar
 • Değişen Koşullarda Müzakerede Fikir ve Çözüm Üretmek
 • Kişilik Tipiniz Müzakere Tarzını Nasıl Etkiliyor?
 • Hedef Kitleye Yönelik Satış Stratejilerini Nasıl Geliştiririz?
 • Müşteri Odaklı Yaklaşımları Nasıl Uygularız?
 • Satış Sürecini Nasıl Etkili Yönetiriz?
 • Operasyonel Mükemmellik İlkeleri ile Sonuçları Nasıl İzleriz?
 • Satış ve Müşteri Yönetiminde Gelişimin Sürekliliğini Nasıl Sağlarız?
 • Fikir Satışı Sürecini Nasıl Etkili Yönetiriz?
 • Fikir Satışında Farklı Bakış Açılarını Nasıl Geliştiririz?
 • Farklı Davranış Profillerine Fikrimizi Nasıl Satarız?
 • Fikir Satışında Adım Adım İkna
 • Fikrimizi Satarken Akılda Kalıcı Sunumları Nasıl Yaparız?