Yeni ProgramlarımızYeni Konferanslarımız

 Eğitim – Strateji

Eğitim – Strateji

 • Stratejik Öngörü, Gelecek Fırsatları ve İnovasyon
 • Büyük Değişiklikler Öncesinde Stratejik Öngörü Adımları
 • Teleskop Tekniği ile Stratejik Öngörü Çerçevesi
 • Bütünsel Düşünmek ve Büyük Resmi Görmek
 • Venturo© Stratejik Öngörü Modeli ve Uygulamaları
 • Stratejik Planlama Süreci ve Adımları
 • Şirket Hedefleri ile Uyumlu Stratejik Planları ve Aksiyonları Nasıl Geliştiririz?
 • Stratejik Planlama Sürecini Nasıl Etkili Yönetiriz?
 • Stratejik Planların Uygulamadaki Etkililiğini Nasıl Arttırırız?
 • Etkili Stratejik Planlama ile Hedeflediğimiz Başarıya Nasıl Ulaşırız?
 • Hedeflerle Yönetimin Temel Taşları
 • Kurumsal Stratejiyi Hedeflere Nasıl Yansıtırız?
 • Hedeflere Ulaşmada Katalizör Etkisini Nasıl Oluştururuz?
 • İş Sonuçlarını Nasıl Ölçümleriz? Sürekliliği Nasıl Sağlarız?
 • Hedeflerin Etkili Yönetilmesi ile Kurumsal Performansı Nasıl Arttırırız?