Yeni ProgramlarımızYeni Konferanslarımız

 İnovasyon Çalıştayı

İnovasyon Çalıştayı

  • Yenilikçi bakış açısı ile farkındalık oluşturulması
  • İnovasyonu keşfetme adımlarının ortaya çıkarılması
  • İnovatif yaklaşımlar ile fırsatların kazanımlara dönüştürülmesi
  • Tasarım odaklı düşüncelerin başarıya yansıtılması ve süreklilik
  • Farklı fikir ve önerilerin paylaşılarak alternatif çözümlerin geliştirilmesi