Yeni ProgramlarımızYeni Konferanslarımız

 Vizyon, Misyon, Değerler Çalıştayı

Vizyon, Misyon, Değerler Çalıştayı

  • Şirket vizyon ve misyonunun gözden geçirilmesi ve netleştirilmesi
  • Kurum kültürünün temelini oluşturan şirket değerlerinin tanımlanması
  • Kurumsal strateji doğrultusunda farklı görüşlerin ele alınarak değerlendirilmesi
  • Yönetici ve çalışanların katılımcılıklarının alınması, hemfikir olmalarının sağlanması
  • Kurumsal kültür kapsamında vizyon, misyon ve değerlerin yapıtaşlarının oluşturulması