Yeni ProgramlarımızYeni Konferanslarımız

Vizyon, Misyon, Değerler

Vizyonumuz : Stratejiden Performansa© Modelimiz ile stratejinin performansa dönüşmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak

Misyonumuz : Gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmaların etkililiğini ölçümlemek, geliştirmek ve kültür haline dönüştürmek

Değerlerimiz : Saygı, Güven, Sorumluluk